Cảm nhận | Tiếng Anh trực tuyến Engoo

Giáo viên thân thiện cởi mở với học viên

Dù chỉ tham gia gia học thử với Tiếng anh trực tuyến Engoo trong buổi hội thảo du học European Day, mình cảm thấy rất hứng thú với dịch vụ này, mình có thể nói chuyện với giáo viên nước ngoài chỉ với Skype. Giáo viên rất thân thiện, giọng dễ nghe, vui vẻ và luôn tạo chủ đề câu chuyện, khuyến khích học sinh nói tiếng anh hiệu quả hơn.

Nguyễn Thị Ngọc Thủy

Vietnam

BACK TO TESTIMONIALS