Tiếng Anh trực tuyến Engoo | Các gói học phí và cách thanh toán

web_bannermobile_banner
 • Most affordable plan.
 • Learn from tutors who speak English as a second language.
 • Over 8,140 tutors from more than 114 countries to choose from.
 • Upgrades half of your lessons to premium, with access to native tutors.
 • Benefit from the knowledge of native tutors and the experiences of non-native tutors.
 • Find the tutor that's right for you.
 • Our best plan, gives full access to all available tutors.
 • Learn from native tutors who speak English as their first language.
 • Can still choose from non-native standard plan tutors as well.
-50% (1st Month)

MONTHLY PLAN

(Renews every 30 days)

8 CLASSES

A MONTH

tháng đầu tiên:

$30.50 USD

tháng tới:

$61 USD/MONTH

1 class $3.81
Register

12 CLASSES

A MONTH

tháng đầu tiên:

$42 USD

tháng tới:

$84 USD/MONTH

1 class $3.50
Register

20 CLASSES

A MONTH

tháng đầu tiên:

$57.50 USD

tháng tới:

$115 USD/MONTH

1 class $2.88
Register

40 CLASSES

A MONTH

tháng đầu tiên:

$98.50 USD

tháng tới:

$197 USD/MONTH

1 class $2.46
Register
-30%

6 MONTH PLAN

(Paid all at once for 180 days)

8 CLASSES

A MONTH

$256.20
$42.70 USD/MONTH

1 class $5.34
Register

12 CLASSES

A MONTH

$352.80
$58.80 USD/MONTH

1 class $4.90
Register

20 CLASSES

A MONTH

$483
$80.50 USD/MONTH

1 class $4.03
Register

40 CLASSES

A MONTH

$827.40
$137.90 USD/MONTH

1 class $3.45
Register
-50%

12 MONTH PLAN

(Paid all at once for 360 days)

8 CLASSES

A MONTH

$366
$30.50 USD/MONTH

1 class $3.81
Register

12 CLASSES

A MONTH

$504
$42 USD/MONTH

1 class $3.50
Register

20 CLASSES

A MONTH

$690
$57.50 USD/MONTH

1 class $2.88
Register

40 CLASSES

A MONTH

$1,182
$98.50 USD/MONTH

1 class $2.46
Register
-50% (1st Month)

MONTHLY PLAN

(Renews every 30 days)

8 CLASSES

A MONTH

tháng đầu tiên:

$50 USD

tháng tới:

$100 USD/MONTH

1 class $6.25
Register

12 CLASSES

A MONTH

tháng đầu tiên:

$65 USD

tháng tới:

$130 USD/MONTH

1 class $5.42
Register

20 CLASSES

A MONTH

tháng đầu tiên:

$97.50 USD

tháng tới:

$195 USD/MONTH

1 class $4.88
Register

40 CLASSES

A MONTH

tháng đầu tiên:

$167.50 USD

tháng tới:

$335 USD/MONTH

1 class $4.19
Register
-30%

6 MONTH PLAN

(Paid all at once for 180 days)

8 CLASSES

A MONTH

$420
$70 USD/MONTH

1 class $8.75
Register

12 CLASSES

A MONTH

$546
$91 USD/MONTH

1 class $7.58
Register

20 CLASSES

A MONTH

$819
$136.50 USD/MONTH

1 class $6.83
Register

40 CLASSES

A MONTH

$1,407
$234.50 USD/MONTH

1 class $5.86
Register
-50%

12 MONTH PLAN

(Paid all at once for 360 days)

8 CLASSES

A MONTH

$600
$50 USD/MONTH

1 class $6.25
Register

12 CLASSES

A MONTH

$780
$65 USD/MONTH

1 class $5.42
Register

20 CLASSES

A MONTH

$1,170
$97.50 USD/MONTH

1 class $4.88
Register

40 CLASSES

A MONTH

$2,010
$167.50 USD/MONTH

1 class $4.19
Register
-50% (1st Month)

MONTHLY PLAN

(Renews every 30 days)

8 CLASSES

A MONTH

tháng đầu tiên:

$61 USD

tháng tới:

$122 USD/MONTH

1 class $7.63
Register

12 CLASSES

A MONTH

tháng đầu tiên:

$84.50 USD

tháng tới:

$169 USD/MONTH

1 class $7.04
Register

20 CLASSES

A MONTH

tháng đầu tiên:

$130 USD

tháng tới:

$260 USD/MONTH

1 class $6.50
Register

40 CLASSES

A MONTH

tháng đầu tiên:

$221 USD

tháng tới:

$442 USD/MONTH

1 class $5.53
Register
-30%

6 MONTH PLAN

(Paid all at once for 180 days)

8 CLASSES

A MONTH

$512.40
$85.40 USD/MONTH

1 class $10.68
Register

12 CLASSES

A MONTH

$709.80
$118.30 USD/MONTH

1 class $9.86
Register

20 CLASSES

A MONTH

$1,092
$182 USD/MONTH

1 class $9.10
Register

40 CLASSES

A MONTH

$1,856.40
$309.40 USD/MONTH

1 class $7.74
Register
-50%

12 MONTH PLAN

(Paid all at once for 360 days)

8 CLASSES

A MONTH

$732
$61 USD/MONTH

1 class $7.63
Register

12 CLASSES

A MONTH

$1,014
$84.50 USD/MONTH

1 class $7.04
Register

20 CLASSES

A MONTH

$1,560
$130 USD/MONTH

1 class $6.50
Register

40 CLASSES

A MONTH

$2,652
$221 USD/MONTH

1 class $5.53
Register
You can customize your plan by buying extra tickets after subscribing for a plan!Start Free Trial

Khóa học hàng tháng:
Hàng tháng chi phí của lớp học được tự động khấu trừ vào thẻ tín dụng của bạn. Mỗi tháng gồm 30 ngày kể từ ngày đăng ký. Khoản thanh toán hàng tháng sẽ diễn ra 30 ngày kể từ lần thanh toán cuối cùng. Không thể thay đổi khóa học khi đã đăng ký.

Khóa học 6 tháng và 12 tháng:
Tổng tiền sẽ được tính tại thời điểm mua. Các vé sẽ được cấp vào đầu mỗi tháng theo đăng ký của bạn. Đây là các khóa học có thời hạn và không tự động tuần hoàn. Không thể thay đổi khóa học khi đã đăng ký.

Các vé học thêm và vé chuyển đổi hết hạn sau 30 ngày. Các vé chưa dùng sẽ không được bảo lưu cho tháng tiếp theo và không được hoàn tiền.

Nguyên tắc đặt lịch:
Giới hạn đặt mỗi lần một lịch học. Bạn sẽ có thể đặt bài học tiếp theo của bạn sau khi bài học hiện tại của bạn đã bắt đầu. (Ngoại trừ: khóa học 2 buổi/ngày có thể đặt hai buổi học cùng lúc và sẽ có có 2 buổi học/ngày)

Nếu bạn đã đăng ký khóa học hàng tháng và quyết định là không muốn tiếp tục dịch vụ, hãy đảm bảo là đã hủy đăng ký bằng cách ấn vào nút "unsubscribe" trong phần cài đặt Account Profile. Nếu bạn hủy đăng ký trước lần thanh toán tiếp theo, bạn sẽ không bị tự động tính phí nữa.

Worldpay cho phép bạn thanh toàn bằng thẻ tín dụng, tuy nhiên đôi khi công ty thẻ tín dụng có thể tính phí khi bạn giao dịch quốc tế. Khoản phí này tùy thuộc vào ngân hàng của bạn.

Có thể đặt lịch tối đa 15 phút trước khi bắt đầu.

Có thể đặt trước các bài học 15 phút trước giờ bắt đầu.

Các bài học có thể bị hủy theo thời gian bắt đầu bài học, tuy nhiên chỉ những người bị hủy tối đa 30 phút trước khi bắt đầu bài học mới nhận được vé khứ hồi.

Nếu giảng viên không còn trống lịch cho buổi học tại thời điểm đã đặt, học sinh sẽ nhận được vé chuyển đổi để đặt lại lịch với giảng viên đó hoặc một giảng viên khác.

Nếu bạn có thắc mắc hoặc vấn đề gì, hãy xem phần Câu hỏi thường gặp hoặc liên hệ đội hỗ trợ khách hàng của chúng tôi.

Các gói đăng ký hàng tháng có thể được hoàn trả toàn bộ trong vòng 7 ngày kể từ khi thanh toán nếu học sinh không học buổi nào.
Sau 7 ngày kể từ khi thanh toán, sẽ không thể hoàn tiền trừ khi Engoo mắc lỗi kỹ thuật.

Chính sách hoàn tiền chỉ có giá trị trong tháng đầu tiên khi đăng ký hàng tháng. Từ tháng thứ hai trở đi sẽ không được hoàn tiền. Bạn sẽ bị tính phí tự động hàng tháng cho đến khi bạn hủy, dù bạn có tham gia các buổi học đó hay không. Bạn phải hủy đăng ký trước khi khóa học gia hạn cho tháng tiếp (xem trang tài khoản của bạn để biết thêm thông tin). Phải đề xuất yêu cầu hoàn tiền với đội hỗ trợ khách hàng.

Khóa học 6 tháng và 12 tháng không được hoàn tiền trừ khi Engoo mắc lỗi kỹ thuật khiến bạn không sử dụng được hệ thống trong thời gian của khóa học đó.

Các vé học thêm hết hạn sau 30 ngày và không được hoàn tiền.

Plan Details

oren

Selected Plan:

Transaction Frequency:

Plan Price
$
Campaign Discount
-
Coupon Discount
-
Total Payment Amount
(Second month onward: )

Payment Terms

Agreement for Visa and MasterCard Stored Information

 • The last 4 digits of your credit card number and the expiration date will be stored in our system.
 • We will notify you if and when we make any changes to this agreement.
 • We will use stored information for recurring payment transactions and display it for reference when you change your payment method.
Cancellation and Refund Policy
 • Các gói đăng ký hàng tháng có thể được hoàn trả toàn bộ trong vòng 7 ngày kể từ khi thanh toán nếu học sinh không học buổi nào.
  Sau 7 ngày kể từ khi thanh toán, sẽ không thể hoàn tiền trừ khi Engoo mắc lỗi kỹ thuật.
 • Chính sách hoàn tiền chỉ có giá trị trong tháng đầu tiên khi đăng ký hàng tháng. Từ tháng thứ hai trở đi sẽ không được hoàn tiền. Bạn sẽ bị tính phí tự động hàng tháng cho đến khi bạn hủy, dù bạn có tham gia các buổi học đó hay không. Bạn phải hủy đăng ký trước khi khóa học gia hạn cho tháng tiếp (xem trang tài khoản của bạn để biết thêm thông tin). Phải đề xuất yêu cầu hoàn tiền với đội hỗ trợ khách hàng.
 • Khóa học 6 tháng và 12 tháng không được hoàn tiền trừ khi Engoo mắc lỗi kỹ thuật khiến bạn không sử dụng được hệ thống trong thời gian của khóa học đó.
 • Các vé học thêm hết hạn sau 30 ngày và không được hoàn tiền.
Merchant's information
 • Country: Japan
 • Address: DMM.com LLC, Roppongi Grand Tower 24F, Roppongi 3-2-1, Minato-ku, Tokyo 106-6224, Japan
 • Phone Number: +81 3-5797-8910
 • Transaction frequency: 30 Days