Các gói học phí và cách thanh toán | Tiếng Anh trực tuyến Engoo

oren model

Limited Time Only
50% Discount Campaign

engoo lessons
~50%
oren model
engoo lessons
~50%
  • Most affordable plan.
  • Learn from tutors who speak English as a second language.
  • Over 7,000 tutors from more than 100 countries to choose from.
  • Our best plan, gives access to all available tutors.
  • Learn from native tutors who speak English as their first language.
  • Can still choose from non-native Standard Plan tutors as well.
-50%

MONTHLY PLAN

(Renews every 30 days)

8 CLASSES

A MONTH

tháng đầu tiên:

$24.50

tháng tới:

$49/MONTH

1 class $3.06

12 CLASSES

A MONTH

tháng đầu tiên:

$33

tháng tới:

$66/MONTH

1 class $2.75

20 CLASSES

A MONTH

tháng đầu tiên:

$49.50

tháng tới:

$99/MONTH

1 class $2.48

1 CLASSES

PER DAY

tháng đầu tiên:

$55

tháng tới:

$110/MONTH

1 class $1.83

2 CLASSES

PER DAY

tháng đầu tiên:

$99.50

tháng tới:

$199/MONTH

1 class $1.66
-30%

6 MONTH PLAN

(Paid all at once for 180 days)

8 CLASSES

A MONTH

$206
$34.33/MONTH

1 class $4.29

12 CLASSES

A MONTH

$277
$46.17/MONTH

1 class $3.85

20 CLASSES

A MONTH

$416
$69.33/MONTH

1 class $3.47

1 CLASSES

PER DAY

$462
$77/MONTH

1 class $2.57

2 CLASSES

PER DAY

$836
$139.33/MONTH

1 class $2.32
-40%

12 MONTH PLAN

(Paid all at once for 360 days)

8 CLASSES

A MONTH

$353
$29.42/MONTH

1 class $3.68

12 CLASSES

A MONTH

$475
$39.58/MONTH

1 class $3.30

20 CLASSES

A MONTH

$713
$59.42/MONTH

1 class $2.97

1 CLASSES

PER DAY

$792
$66/MONTH

1 class $2.20

2 CLASSES

PER DAY

$1,433
$119.42/MONTH

1 class $1.99
-50%

MONTHLY PLAN

(Renews every 30 days)

8 CLASSES

A MONTH

tháng đầu tiên:

$44

tháng tới:

$88/MONTH

1 class $5.50

12 CLASSES

A MONTH

tháng đầu tiên:

$60

tháng tới:

$120/MONTH

1 class $5

20 CLASSES

A MONTH

tháng đầu tiên:

$94.50

tháng tới:

$189/MONTH

1 class $4.73

1 CLASSES

PER DAY

tháng đầu tiên:

$110

tháng tới:

$220/MONTH

1 class $3.67

2 CLASSES

PER DAY

tháng đầu tiên:

$199.50

tháng tới:

$399/MONTH

1 class $3.33
-30%

6 MONTH PLAN

(Paid all at once for 180 days)

8 CLASSES

A MONTH

$370
$61.67/MONTH

1 class $7.71

12 CLASSES

A MONTH

$504
$84/MONTH

1 class $7

20 CLASSES

A MONTH

$794
$132.33/MONTH

1 class $6.62

1 CLASSES

PER DAY

$924
$154/MONTH

1 class $5.13

2 CLASSES

PER DAY

$1,676
$279.33/MONTH

1 class $4.66
-40%

12 MONTH PLAN

(Paid all at once for 360 days)

8 CLASSES

A MONTH

$634
$52.83/MONTH

1 class $6.60

12 CLASSES

A MONTH

$864
$72/MONTH

1 class $6

20 CLASSES

A MONTH

$1,361
$113.42/MONTH

1 class $5.67

1 CLASSES

PER DAY

$1,584
$132/MONTH

1 class $4.40

2 CLASSES

PER DAY

$2,873
$239.42/MONTH

1 class $3.99
You can customize your plan by buying extra tickets after subscribing for a plan!Start Free Trial

Chi phí của các lớp được khấu trừ tự động từ thẻ tín dụng của bạn mỗi tháng. Mỗi tháng bao gồm 30 ngày kể từ ngày đăng ký. Khoản thanh toán hàng tháng của bạn sẽ diễn ra sau 30 ngày kể từ lần thanh toán cuối cùng.

Vé chuyển hết hạn sau 30 ngày. Vé không sử dụng sẽ không tái đầu tư vào tháng tới.

Không có hạn chế nào đối với việc đặt trước bài học hàng ngày.

Nếu bạn không muốn tiếp tục sử dụng dịch vụ này nữa, vui lòng chắc chắn hủy đăng ký của mình bằng cách nhấp vào nút "hủy đăng ký" trên cài đặt Trang cá nhân Tài khoản. Nếu bạn hủy đăng ký trước lần thanh toán tiếp theo, bạn sẽ không bị trừ tiền tự động nữa.

Nếu bạn muốn thay đổi gói đăng ký của mình, hãy mua một gói đăng ký mới từ trang đăng ký. Bạn sẽ vẫn giữ các bài học chưa sử dụng của mình từ gói đăng ký ban đầu, đồng thời nhận được những bài học từ gói đăng ký mới. Lần thanh toán tiếp theo của bạn sẽ áp dụng đối với gói đăng ký mới và tiền sẽ được tự động khấu trừ sau 30 ngày kể từ ngày mua gói đăng ký mới.

Worldpay cho phép bạn thanh toán bằng thẻ tín dụng của mình, tuy nhiên thỉnh thoảng công ty thẻ tín dụng này có thể trừ của bạn một khoản phí để thực hiện giao dịch quốc tế. Phí này tùy thuộc vào ngân hàng của bạn.

Thanh toán có thể được thực hiện qua thẻ Visa, Master Card hay American Express.

Có thể đặt trước các bài học 15 phút trước giờ bắt đầu.

Hủy bài học phải được thực hiện 30 phút trước khi bài học đó bắt đầu.

Nếu một giáo viên không thể tiến hành bài học theo lịch trình được yêu cầu, học sinh có thể chọn lựa giữa việc nhận đặt một phiếu học bù bổ sung sao cho thuận tiện cho mình hoặc một giáo viên thay thế giáo viên ban đầu.

Nếu bạn có bất kỳ vấn đề hoặc thắc mắc nào, vui lòng xem Câu hỏi thường gặp (FAQ) và liên hệ đội ngũ Hỗ trợ Khách hàng của chúng tôi.

Trong vòng 7 ngày kể từ ngày thanh toán: học sinh sẽ được bồi hoàn 100% nếu không tham gia bất kỳ bài học nào.

Trong vòng 14 ngày kể từ ngày thanh toán: học sinh sẽ được bồi hoàn 50% nếu không tham gia bài học nào.

Vé bài học hết hạn sau 30 ngày và không được hoàn trả.

Chính sách bồi hoàn chỉ có hiệu lực đối với tháng đăng ký đầu tiên. Bồi hoàn sẽ không được thực hiện từ lần thanh toán thứ hai trở đi. Bạn sẽ được trừ tiền tự động cho gói đăng ký hàng tháng trừ khi bạn hủy, cho dù bạn có tham gia bài học tương ứng hay là không. Bạn phải hủy đăng ký của mình trước khi gói đăng ký được gia hạn cho tháng sau (xem trang tài khoản cá nhân của bạn để biết thêm chi tiết). Bạn phải yêu cầu hoàn lại tiền cho Bộ phận hỗ trợ khách hàng.