Các gói học phí và cách thanh toán | Tiếng Anh trực tuyến Engoo

oren model

Limited Time Only
50% Discount Campaign

engoo lessons
~50%
oren model
engoo lessons
~50%
  • Most affordable plan.
  • Learn from tutors who speak English as a second language.
  • Over 7,000 tutors from more than 100 countries to choose from.
  • Our best plan, gives access to all available tutors.
  • Learn from native tutors who speak English as their first language.
  • Can still choose from non-native Standard Plan tutors as well.
-50%

MONTHLY PLAN

(Renews every 30 days)

8 CLASSES

A MONTH

tháng đầu tiên:

$27.50 USD

tháng tới:

$55 USD/MONTH

1 class $3.44

12 CLASSES

A MONTH

tháng đầu tiên:

$34.50 USD

tháng tới:

$69 USD/MONTH

1 class $2.88

20 CLASSES

A MONTH

tháng đầu tiên:

$49.50 USD

tháng tới:

$99 USD/MONTH

1 class $2.48

1 CLASSES

PER DAY

tháng đầu tiên:

$55 USD

tháng tới:

$110 USD/MONTH

1 class $1.83

2 CLASSES

PER DAY

tháng đầu tiên:

$99.50 USD

tháng tới:

$199 USD/MONTH

1 class $1.66
-30%

6 MONTH PLAN

(Paid all at once for 180 days)

8 CLASSES

A MONTH

$231
$38.50 USD/MONTH

1 class $4.81

12 CLASSES

A MONTH

$290
$48.33 USD/MONTH

1 class $4.03

20 CLASSES

A MONTH

$416
$69.33 USD/MONTH

1 class $3.47

1 CLASSES

PER DAY

$462
$77 USD/MONTH

1 class $2.57

2 CLASSES

PER DAY

$836
$139.33 USD/MONTH

1 class $2.32
-40%

12 MONTH PLAN

(Paid all at once for 360 days)

8 CLASSES

A MONTH

$396
$33 USD/MONTH

1 class $4.13

12 CLASSES

A MONTH

$497
$41.42 USD/MONTH

1 class $3.45

20 CLASSES

A MONTH

$713
$59.42 USD/MONTH

1 class $2.97

1 CLASSES

PER DAY

$792
$66 USD/MONTH

1 class $2.20

2 CLASSES

PER DAY

$1,433
$119.42 USD/MONTH

1 class $1.99
-50%

MONTHLY PLAN

(Renews every 30 days)

8 CLASSES

A MONTH

tháng đầu tiên:

$44 USD

tháng tới:

$88 USD/MONTH

1 class $5.50

12 CLASSES

A MONTH

tháng đầu tiên:

$60 USD

tháng tới:

$120 USD/MONTH

1 class $5

20 CLASSES

A MONTH

tháng đầu tiên:

$94.50 USD

tháng tới:

$189 USD/MONTH

1 class $4.73

1 CLASSES

PER DAY

tháng đầu tiên:

$110 USD

tháng tới:

$220 USD/MONTH

1 class $3.67

2 CLASSES

PER DAY

tháng đầu tiên:

$199.50 USD

tháng tới:

$399 USD/MONTH

1 class $3.33
-30%

6 MONTH PLAN

(Paid all at once for 180 days)

8 CLASSES

A MONTH

$370
$61.67 USD/MONTH

1 class $7.71

12 CLASSES

A MONTH

$504
$84 USD/MONTH

1 class $7

20 CLASSES

A MONTH

$794
$132.33 USD/MONTH

1 class $6.62

1 CLASSES

PER DAY

$924
$154 USD/MONTH

1 class $5.13

2 CLASSES

PER DAY

$1,676
$279.33 USD/MONTH

1 class $4.66
-40%

12 MONTH PLAN

(Paid all at once for 360 days)

8 CLASSES

A MONTH

$634
$52.83 USD/MONTH

1 class $6.60

12 CLASSES

A MONTH

$864
$72 USD/MONTH

1 class $6

20 CLASSES

A MONTH

$1,361
$113.42 USD/MONTH

1 class $5.67

1 CLASSES

PER DAY

$1,584
$132 USD/MONTH

1 class $4.40

2 CLASSES

PER DAY

$2,873
$239.42 USD/MONTH

1 class $3.99
You can customize your plan by buying extra tickets after subscribing for a plan!Start Free Trial

Khóa học hàng tháng: Hàng tháng chi phí của lớp học được tự động khấu trừ vào thẻ tín dụng của bạn. Mỗi tháng gồm 30 ngày kể từ ngày đăng ký. Khoản thanh toán hàng tháng sẽ diễn ra 30 ngày kể từ lần thanh toán cuối cùng. Không thể thay đổi khóa học khi đã đăng ký.

Khóa học 6 tháng và 12 tháng: Tổng tiền sẽ được tính tại thời điểm mua. Các vé sẽ được cấp vào đầu mỗi tháng theo đăng ký của bạn. Đây là các khóa học có thời hạn và không tự động tuần hoàn. Không thể thay đổi khóa học khi đã đăng ký.

Các vé học thêm và vé chuyển đổi hết hạn sau 30 ngày. Các vé chưa dùng sẽ không được bảo lưu cho tháng tiếp theo và không được hoàn tiền.

Nguyên tắc đặt lịch: Giới hạn đặt mỗi lần một lịch học. Bạn sẽ có thể đặt bài học tiếp theo của bạn sau khi bài học hiện tại của bạn đã bắt đầu. (Ngoại trừ: khóa học 2 buổi/ngày có thể đặt hai buổi học cùng lúc và sẽ có có 2 buổi học/ngày)

Nếu bạn đã đăng ký khóa học hàng tháng và quyết định là không muốn tiếp tục dịch vụ, hãy đảm bảo là đã hủy đăng ký bằng cách ấn vào nút "unsubscribe" trong phần cài đặt Account Profile. Nếu bạn hủy đăng ký trước lần thanh toán tiếp theo, bạn sẽ không bị tự động tính phí nữa.

Worldpay cho phép bạn thanh toàn bằng thẻ tín dụng, tuy nhiên đôi khi công ty thẻ tín dụng có thể tính phí khi bạn giao dịch quốc tế. Khoản phí này tùy thuộc vào ngân hàng của bạn.

Có thể đặt lịch tối đa 15 phút trước khi bắt đầu.

Có thể đặt trước các bài học 15 phút trước giờ bắt đầu.

Các bài học có thể bị hủy theo thời gian bắt đầu bài học, tuy nhiên chỉ những người bị hủy tối đa 30 phút trước khi bắt đầu bài học mới nhận được vé khứ hồi.

Nếu giảng viên không còn trống lịch cho buổi học tại thời điểm đã đặt, học sinh sẽ nhận được vé chuyển đổi để đặt lại lịch với giảng viên đó hoặc một giảng viên khác.

Nếu bạn có thắc mắc hoặc vấn đề gì, hãy xem phần Câu hỏi thường gặp hoặc liên hệ đội hỗ trợ khách hàng của chúng tôi.

Các gói đăng ký hàng tháng có thể được hoàn trả toàn bộ trong vòng 7 ngày kể từ khi thanh toán nếu học sinh không học buổi nào. Sau 7 ngày kể từ khi thanh toán, sẽ không thể hoàn tiền trừ khi Engoo mắc lỗi kỹ thuật.

Chính sách hoàn tiền chỉ có giá trị trong tháng đầu tiên khi đăng ký hàng tháng. Từ tháng thứ hai trở đi sẽ không được hoàn tiền. Bạn sẽ bị tính phí tự động hàng tháng cho đến khi bạn hủy, dù bạn có tham gia các buổi học đó hay không. Bạn phải hủy đăng ký trước khi khóa học gia hạn cho tháng tiếp (xem trang tài khoản của bạn để biết thêm thông tin). Phải đề xuất yêu cầu hoàn tiền với đội hỗ trợ khách hàng.

Khóa học 6 tháng và 12 tháng không được hoàn tiền trừ khi Engoo mắc lỗi kỹ thuật khiến bạn không sử dụng được hệ thống trong thời gian của khóa học đó.

Các vé học thêm hết hạn sau 30 ngày và không được hoàn tiền.