Cảm nhận | Tiếng Anh trực tuyến Engoo

Cải thiện khả năng giao tiếp với người nước ngoài

Trước đây, mình từng nghĩ học tiếng Anh trực tuyến sẽ không hiệu quả nhưng sau khi trải nghiệm cùng Engoo, mình đã thay đổi ý nghĩ. Học tiếng anh cùng Engoo thật sự giúp mình cải thiện đáng kể, đặc biệt khả năng giao tiếp với người nước ngoài. Ngoài ra, giáo viên của Engoo rất tuyệt khiến buổi học rất nhẹ nhàng, không nhàm chán. Mình sẽ đăng ký những khoá tiếp theo để cải thiện thêm vốn tiếng Anh của mình.

Hồ Dư Trọng Lễ

Vietnam

BACK TO TESTIMONIALS