Campaign | Tiếng Anh trực tuyến Engoo

Cách tốt nhất để
học tiếng Anh tại nhà

Thử nghiệm Engoo còn 50%

engoo ~50%

Bắt đầu với giá chỉ còn 50%
Tháng đầu tiên của bạn!

Bắt đầu Engoo ngay hôm nay!

Học tiếng Anh với mức giá tuyệt vời!

Standard

Gia viên đặc biệt của chúng tôi sẵn sàng giúp bạn thành thạo tiếng Anh. Họ đã có kinh nghiệm với tất cả các cấp độ kỹ năng và sẵn sàng giúp việc học tiếng Anh trở nên thú vị!

flags

Premium

Học tiếng Anh nhanh hơn với giảng viên bản xứ! Cải thiện sự lưu loát và trở thành một người nói tiếng Anh tự tin!

flags
ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN
 • · Khuyến mãi có hiệu lực từ ngày 2020/03/18 đến ngày 2020/06/02.
 • · Chương trình này chỉ có hiệu lực đối với người đăng ký thanh toán định kỳ của gói 1 tháng.
 • · Giá chiết khấu chỉ áp dụng cho tháng đầu tiên, kể từ tháng thứ hai trở đi sẽ áp dụng mức giá thông thường.
 • · Chương trình này có thể được thay đổi hoặc kết thúc mà không có bất kỳ thông báo nào theo quyết định của Engoo.
 • · Đối với bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng truy cập Trung tâm khách hàng Engoo hoặc gửi truy vấn thông qua trang web của chúng tôi.

Hoặc giảm giá 40%
Trong 12 tháng!

Đừng bỏ lỡ cơ hội này!

Học tiếng Anh với mức giá thấp hơn!

Độc quyền

STANDARD (8 khóa/tháng)

12 tháng: $588

$353

$ 29.42/tháng

Giảm giá 40%!

Độc quyền

STANDARD (20 khóa/tháng)

12 tháng: $1,188

$713

$ 59.42/tháng

Giảm giá 40%!

ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN
 • · Khuyến mãi có hiệu lực từ ngày 2020/03/18 đến ngày 2020/06/02.
 • · Có thể kiểm tra giá chiết khấu trên trang Đăng ký.
 • · Việc đăng ký sẽ bắt đầu vào ngày mua và bạn không thể thay đổi ngày bắt đầu khóa học hoặc dừng việc đăng ký.
 • · Chương trình này có thể được thay đổi hoặc kết thúc mà không có bất kỳ thông báo nào theo quyết định của Engoo.
 • · Để biết thêm chi tiết về kế hoạch dài hạn, vui lòng kiểm tra Điều khoản & Điều kiện ở cuối trang Đăng ký.
 • · Đối với bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng truy cập Trung tâm khách hàng Engoo hoặc gửi truy vấn thông qua trang web của chúng tôi.